Family camp 2020
bude HURÁ!!!

Domus Maria
fara Kašperské Hory
4. – 8. srpna 2020


Duchovně-kulturně-vzdělávací zážitek pro celou rodinu

Žijeme ve světě, který je často odcizený, ba nepřátelský vůči víře. Právě v tomto kontextu mají věřící rodiny základní důležitost jako ohniska živé a vyzařující víry. Proto 2. vatikánský koncil použil starobylého výrazu a nazval rodinu „rodinná církev". A v lůně rodiny mají být rodiče slovem i příkladem prvními hlasateli víry pro své děti a v každém z nich mají podporovat jeho vlastní povolání, zvláště pozorně však duchovní povolání. (srov. Katechismus 1656 – 1658)

Ale jak na to, když chceme svědomitě plnit světské povinnosti, když se snažíme zabezpečit svou rodinu, když každý den bojujeme s časem? Z tohoto důvodu je dobré se zastavit a zamyslet nad tím, nakolik je náš způsob života v souladu s naší vírou, nakolik naplňujeme svůj manželský slib a vykonáváme úkol, který jsme přijali při křtu svých dětí. Zveme vás, abyste si vyšetřili několik dní a soustředili pozornost na to, co je podstatné a co druhořadé; aby se vaše rodina znovu stala ohniskem živé a vyzařující víry. Přijďte si odpočinout, prohloubit vztahy ve vaší rodině, nasát dynamiku společenství, být spolu a vědět, že je o vaše děti postaráno.

Program

úterý 4.8.
příjezd cca do 18.00 hodin
seznámení, představení programu
bude pouze večeře – buřty, alternativně salát, kdo buřty nemusí, najezte se do foroty

20.15 - modlitba od 20.45 – pokec pro dospělé

středa 5.8.
7.30 – ranní chvály (breviář)
8.00 – snídaně, káva, čaj
8.45 – krátká modlitba, písnička s dětmi
9.00 – 9.30 ticho s Biblí
9.30 – 10.30 – Neseni Boží láskou - katecheze Manka a Pepa Kutilovi (farní sál)
10.30 – 12.00 – sdílení
12.00 – oběd s Mons. Františkem Radkovským
14.00 – Turínské plátno - relikvie známá i neznámá - přednáška o. Františka (kostel sv. Markéty)
16.30 – mše sv.
18.00 – večeře
19.30 – chvály v kostele sv. Markéty, svědectví, možnost přímluvné modlitby


čtvrtek 6.8.
7.30 – ranní chvály (breviář)
8.00 – snídaně, káva, čaj
8.45 – ranní modlitba, písnička s dětmi
9.00 – 9.30 – ticho s Biblí
9.30 – 10.30 – katecheze nejen pro mladé Jak odolat pokušení - Václav Klimeš (farní sál)
10.30 – 12.00 – sdílení
12.00 – oběd
14.00 – společné odpoledne - hry s dětmi
16.30 – mše sv.
18.00 – večeře
19.30 – chvály v kostele sv. Markéty, možnost přímluvné modlitby


pátek 7.8.
7.30 – ranní chvály (breviář)
8.00 – snídaně
celodenní výlet – trasu a cíl naplánujeme dle možností jednotlivých účastníků a hlavně dětí
16.30 – mše sv.
18.00 – večeře
19.30 – chvály v kostele sv. Markéty, možnost přímluvné modlitby


sobota 8.8.
7.30 – ranní chvály (breviář)
8.00 – snídaně
9.00 – 9.30 – ticho s Biblí
10.00 – 10.30 – reflexe (zhodnocení kempu co se povedlo a nepovedlo + výhled na další rok)
oběd
rozloučení

Základní informace

Pořadatel: Spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým
Místo: Domus Maria, fara Kašperské Hory, Náměstí 14
Závazné přihlášky a dotazy: tomas@vanzavrel.cz / jahoda.ales@seznam.cz
Nevratná záloha 1000 Kč/rodinu převést na č. ú. 670100-2200351576/6210
Možnost dojíždění s dobrovolným příspěvkem za program a stravu

Ubytování: v apartmánech Domus Maria (ceny na www.domusmaria.cz, objednávat přes pořadatele),
ve vlastních stanech na zahradě (příspěvek dle finančních možností rodiny)

V hostelu Kašperské Hory to letos nepůjde, je totálně obsazený (chvátejte s přihláškou, kdo se nevejde na faru, nevejde se)

S sebou: Bible, ložní prádlo/spacák, (děti: karimatku/spacák/deku), stan, baterka, napečené dobroty,….

DĚKUJEME PŘEDEM ZA DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA JÍDLO A PROGRAM

Pořadatel Family campu
Spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým
P. Tomas van Zavrel
Biskupská 4
České Budějovice
PSČ: 370 21
Kontaktní osoby
spolek.most.cb@gmail.com

Lucie Švehlová
e-mail: luca.svehlova@hotmail.com
tel.: +420 777 520 906

Aleš Jahoda
e-mail: jahoda.ales@seznam.cz
tel.: +420 608 343 432
Závazné přihlášky a dotazy
P. Tomas van Zavrel
tomas@vanzavrel.cz
Hlavní sponzor festivalu
město Kašperské Hory