Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.