Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.

Nejbližší plánovaná akce

FamilyCamp 2021

Těšíme se na všechny - cca v 18. hodin začínáme

3.8. FamilyCamp 2021